Úlohou vzduchotechnického zariadenia je zabezpečenie dostatočného prísunu čistého vzduchu zvonku do uzavretej miestnosti v požadovanej kvalite a v požadovanom množstve potrebnom pre daný priestor.

Hlavným prínosom je zachovanie komfortu a zdravia pre ľudí pracujúcich v priestorch, kde nie je možné dostať čistý vzduch iným spôsobom.