Môžu sa klimatizáciou šíriť vírusy? Odborník vysvetľuje, ako v kanceláriách cirkuluje vzduch

Predstava o tom, že v kanceláriách a vo výrobných halách so vstavanou vzduchotechnikou sa nákazy šíria ľahšie, nemusí byť pravdivá. Podmienkou zdravého vetrania je však pravidelný a dôsledný servis. Mnohé prevádzky ho však ignorujú alebo zanedbávajú, čím ohrozujú zamestnancov aj zákazníkov. Ako funguje vetranie, aké má limity a čo všetko technici objavia v nečistených filtroch?

Najbezpečnejšie sú zariadenia, v ktorých dochádza k stopercentnej výmene vzduchu. To znamená, že sto percent vzduchu z nejakého priestoru, ktorý chcete vetrať a je znehodnotený či už oxidom uhličitým, vlhkosťou, prachom, alebo niečím iným, odvádzate do exteriéru. A z exteriéru relatívne čistý vzduch, ktorý je odfiltrovaný cez niekoľko stupňov filtrácie a tepelne upravený, privádzate dovnútra.