Naša spoločnosť poskytuje kompletnú montáž klimatizácie, vzduchotechniky (split, multisplit, VRF zariadenia).

Zabezpečujeme taktiež kompletnú realizáciu vzduchotechniky a teplovzdušného vykurovania, podtlakové, pretlakové prípadne rovnotlaké systémy  odvetrania vrátane systémov so spätným získavaním tepla.