Prečo práve klimatizačné zariadenia Rittal?


Spolupráca so spoločnosťou Rittal, ktorá je na trhu už 50 rokov, ponúka veľké spektrum možností chladenia Vašich strojov, zariadení, elektrorozvádzačov, s najnovšou technológiou klimatizačných jednotiek v systémoch výmenníky tepla "vzduch – voda", výmenníky tepla "vzduch – vzduch". Všetky klimatizačné jednotky sú už dnes dodávané ako takzvané superefektívne moduly v pomere výkon - spotreba, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie, majú kondenzátor opatrený superhladkou nanovrstvou, ktorá znižuje usadzovanie nečistôt na lamelách a systéme automatického odparu kondenzátu.

Služby, ktoré Pk Partner ponúka:

  • Dodanie a montáž nových klimatizačných zariadení   / Rittal /
  • Dodanie a výmena náhradných dielov   / Rittal /
  • Údržba a servis


Prečo klimatizovať výrobné linky / rozvádzače?

Na linke, ktorá pracuje dlhodobo v prevádzke, je potreba riešenia klimatizácie elektrorozvádzačov. Dôvody môžu byť rôzne – napríklad linka je presťahovaná z továrne v inej lokalite s inými podmienkami v hale v letnom období, alebo ide o novú linku a táto je navrhnutá na umiestnenie do haly s teplotou maximálne do 27 stupňov Celzia, pritom v mnohých výrobných halách u nás v lete stúpa teplota často k štyridsiatke.
Pri vysokých teplotách dochádza k prerušeniu funkčnosti prípadne až k zničeniu prístrojov, napríklad riadiacich systémov alebo frekvenčných meničov. Vysoká teplota v rozvádzačoch sa Vám určite čoskoro vypomstí výpadkom podstatných komponentov a tým aj výpadkom linky s obrovskými nákladmi práve v tom najnevhodnejšom čase.

 

Dôležitosť údržby chladiacich zariadení v znečistenom prostredí
/ v automobilovom, strojárskom a chemickom priemysle /

Komponenty vonkajšieho a vnútorného vzduchového okruhu je treba pri viditeľnom znečistení očistiť vysávačom alebo stlačeným vzduchom. Pri jednotkách umiestnených v záťažových prostrediach je potrebné mechanické odstránenie hrubých olejových nánosov na lopatkách ventilátorov, kompresore, kondenzátore a vnútorných stien skriniek. Následne olejové a prašné usadeniny vyčistiť špeciálnym čistiacim prostriedkom P3-glin na povrchov všetkých komponentov: čidiel, filterdehydrátora, ventilátora, kompresora, lamiel kondenzátora a rozvodových trubiek. Taktiež je potrebná kontrola pripojenia el. napájania jednotky, kontrola kotviacich súčastí klimatizačnej jednotky rozvodnej skrini, meranie prevádzkových parametrov, kontrola na únik chladiva detektorom a diagnostika porúch.

Preventívna prehliadka a čistenie klimatizačných jednotiek je nevyhnutné v priemyselných odvetviach s trojsmennou prevádzkou. Interval údržby má byť vykonávaný 4 - krát ročne, t. j. po 2200 prevádzkových hodinách činnosti klimatizačnej jednotky. Podľa miery znečistenia okolitého vzduchu sa interval údržby podľa zaťažového stupňa znečistenia individuálne upravuje. 

Je účelné, ako ochranu proti znečisteniu kondenzátoru v prípade prašného prostredia používať filtračné vložky, v prípade olejových látok v okolitom vzduchu kovové filtre. Filtračné médium by malo byť vymenené alebo vyčistené jedenkrát za štyri týždne. Interval údržby môže byť individuálne skrátený alebo predlžený v závislosti na stupni znečistenia filtračného média.
V prípade nedodržania údržby dochádzajú v chladiacom zariadení poruchy, čo spôsobuje, že klimatizačná jednotka nedosahuje potrebný výkon. Pri veľkom znečistení dochádza k znefunkčneniu a následne k znehodnoteniu riadiacej dosky a kompresora.